Samouzdrawianie metodą Silvy – J.Silva, R.B.Stone

52,50 

Na stanie

Opis

Samouzdrawianie metodą Silvy – Jose Silva, Robert B.Stone

 • Wymiary: 145×205
 • Liczba stron: 336
 • ISBN: 83-85933-03-4
 • Wydawnictwo: KOS

Samouzdrawianie jest krokiem milowym ku zdrowemu i rozwiniętemu duchowo społeczeństwu. Zastosowanie Metody Silvy sprawia, że człowiek staje się panem własnego losu, czyni swoje życie szczęśliwszym, a także potrafi pomagać innym.

Obecnie coraz bardziej popularne staje się stosowanie relaksacji i wizualizacji w pracy ze śmiertelnie chorymi pacjentami.

 Metody te stosowane są przez służbę zdrowia w Stanach Zjednoczonych z powodu niezaprzeczalnie pozytywnych efektów. W roku 1983 został opublikowany w miesięczniku “Time” obszerny artykuł opisujący metodę Simontona. W artykule zacytowano wypowiedź dr Sanforda Cohena, psychiatry z Uniwersytetu w Bostonie: “Pomimo iż wydaje się to dość niewiarygodne, technika ta pomogła znacznej liczbie śmiertelnie chorych pacjentów przeżyć okres wykraczający poza wszelkie prognozy i oczekiwania”. Od czasu, kiedy dr Simonton zapoznał się z metodą Silvy i włączył jej część do swego światowej sławy programu, setki lekarzy i tysiące pielęgniarek przeszkolono w tej dziedzinie.

W roku 1973 astronauta Edgar Mitchell założył Instytut Nauk Intelektualnych (Noetic). Placówka ta została przeznaczona do badań nad “poszerzaniem wiedzy na temat natury i potencjału umysłu oraz świadomości człowieka, jak również zastosowaniem tej wiedzy do poprawy stanu ludzkości oraz jakości życia na naszej planecie”. Obecnie, jak wynika z raportu tego Instytutu, teorie które kiedyś wydawały się bardzo odległe od rzeczywistości, zyskują generalną akceptację w kołach lekarskich. Oto główne punkty tego raportu:

 1. Każdy człowiek ma wrodzone możliwości kontrolowania własnych procesów fizjologicznych w znacznie większym stopniu, niż do tej pory przypuszczano.
 2. W procesie zdrowienia zaangażowane są zawsze umysł i ciało człowieka, jak również to, co wielu ludzi nazywa “siłą ducha”.
 3. Negatywne emocje mogą powodować negatywne skutki psychofizjologiczne.
 4. Pozytywne emocje mogą powodować pozytywne skutki psychofizjologiczne.
 5. Umysł stosuje wiele dróg komunikowania się z cielesnymi procesami wewnętrznymi. Niektóre z nich są w stanie “przeważyć szalę” na rzecz uzdrowienia.

Zmiana klimatu wokół omawianych metod zapoczątkowana została pod koniec lat sześćdziesiątych, gdy zorganizowano pierwsze otwarte kursy metody Silvy. Akceptacja faktu, że tworzenie pozytywnych wyobrażeń może mieć konkretny i pozytywny wpływ na wyniki leczenia, powoli zastępowała królujące do tej pory, czysto mechanistyczne podejście do leczenia, tak charakterystyczne dla medycyny allopatycznej.

Obecnie zawodnicy niemal każdej dyscypliny sportu, zaczynają coraz szerzej stosować metodę wizualizacji w celu podwyższania własnych umiejętności technicznych i taktycznych, jako jednej z metod treningowych. Bardzo często amatorscy gracze w golfa, przed pierwszym uderzeniem piłki skupiają swoją uwagę na naturalnych przeszkodach terenu golfowego, takich jak na przykład: jeziorko po lewej strome lub zalesione tereny po prawej. Tego rodzaju koncentracja uwagi jest programowaniem słabego, źle wymierzonego, uderzenia. Natomiast zawodowi gracze widzą w wyobraźni jedynie chorągiewkę i dołek w ziemi, programując w ten sposób prawidłowe uderzenie wymierzone w odpowiednim kierunku.

Obraz, który tworzymy w wyobraźni powoduje widoczne skutki w naszym ciele. Obrazy pozytywne przynoszą pożądane przez nas wyniki. Obrazy negatywne przynoszą skutki niepożądane.

Udowodnienie faktu, że ludzki umysł może spowodować chorobę lub z niej wyleczyć jest prawdopodobnie, jednym z najważniejszych odkryć XX wieku.

Coraz więcej ludzi zaczyna rozumieć, że w momencie zmiany nastawienia psychicznego odpowiednie zmiany następują również w ludzkim organizmie. Mając taką wiedzę człowiek może używać własnego umysłu w taki sposób, aby zachować swój organizm w stanie doskonałego zdrowia, system immunologiczny funkcjonujący doskonale i utrzymać wysoki poziom energii.

Właściwości umysłu mogą być użyte w celu pozbycia się drobnych kłopotów zdrowotnych takich jak: zaziębienia, bóle głowy, czy dolegliwości i bólów o charakterze przewlekłym. Mogą być też użyte do leczenia tak poważnych chorób jak rak, jeżeli wiemy jak je należy wykorzystać. W takim wypadku konieczne jest, oczywiście, współdziałanie z lekarzem specjalistą. Możliwe jest również użycie właściwości naszego umysłu do udzielenia pomocy ludziom, którzy jej potrzebują – na odległość i bez ich wiedzy.

Brzmi to nieprawdopodobnie? Są to jednak fakty sprawdzone naukowo! Nauka potwierdza już teraz, że nasz umysł jest w stanie dokonać projekcji pewnych form energii i powodować zmiany w materii. Niedawno, w laboratorium w Teksasie, uczestnicy doświadczeń mogli zwiększać lub zmniejszać przewodnictwo elektryczne skóry u osób, znajdujących się w innym pomieszczeniu, w odległości ponad 20 metrów. W dodatku byli to zwyczajni, reprezentujący różne zawody ludzie, a nie osoby specjalnie wytrenowane.

W laboratorium Fundacji Backstera w San Diego, w Kalifornii, badacze zademonstrowali (w obecności współautora książki – Roberta Stone), że myśl ludzka może spowodować zmiany wewnątrzkomórkowe u człowieka znajdującego się w przeciwległym kącie pokoju.

Doświadczenia takie dowodzą, że ty i twoi przyjaciele możecie żyć dłużej, szczęśliwiej i zdrowiej, jeżeli wiecie w jaki sposób możecie kierować własnymi umysłami.

Można się tego nauczyć właśnie z tej książki. Miliony absolwentów kursów metody Silvy w 102 krajach świata są w stanie zaangażować własne umysły nie tylko w utrzymanie czy poprawę stanu własnego zdrowia, ale również w kontrolę intuicji, poprawę poziomu inteligencji oraz zwiększenie zdolności twórczej i umiejętności rozwiązywania problemów. W tej książce znajdziecie wszystkie informacje, które mogą być potrzebne do praktycznego zastosowania metody Silvy w celu poprawy własnego zdrowia oraz udzielenia pomocy rodzinie i przyjaciołom.

UMYSŁ JEST JAK BIOKOMPUTER, KTÓRY KIERUJE CIAŁEM

Metoda Silvy uczy sposobu wykorzystania ukrytych w mózgu, cybernetycznych lub podobnych do komputera, możliwości w celu osiągnięcia lepszego zdrowia i sprawniejszego funkcjonowania umysłu. Książka wyjaśnia jak pokierować umysłem, aby nie powodował stanów chorobowych. Przedstawia sposoby usuwania problemów związanych ze zdrowiem i współdziałania z lekarzem.

Nie każdy z nas uświadamia sobie, że człowiek uczy się jak zachorować” już w bardzo młodym wieku. Umysł dziecka jest programowany przez użycie następującego zwrotu: “Nie wychodź na dwór z mokrą głową, bo się zaziębisz”. Neurony mózgu akceptują ten program jako instrukcję i rozkaz do wykonania. W ten sposób użycie tego zwrotu staje się samospełniającą się przepowiednią.

Kiedy ktoś z naszego otoczenia choruje, często zdarza się, że wyobrażamy sobie, że to my chorujemy. Takie martwienie się też jest programowaniem. Obrazy, które tworzymy w naszym umyśle funkcjonują jak rozkaz, który należy wykonywać. Nasze myśli i słowa stają się programowaniem. Negatywne myśli i wyrażanie negatywnych uczuć stają się negatywnym, niepożądanym programowaniem. Z kolei, pozytywne myśli i wyrażanie pozytywnych uczuć są programowaniem właściwym i pożądanym. Programowanie negatywne pociąga za sobą nieszczęścia, niepowodzenia i choroby. Pozytywne programowanie objawia się w postaci szczęścia, sukcesów w życiu i dobrego zdrowia.

Człowiek zaprogramowany do myślenia negatywnego, ciągle powiela te same negatywne wzory postępowania, które prowadzą do tych samych negatywnych wyników. Bez zmiany programowania niczego nie można zmienić. Dlatego właśnie tylu ludzi zapełnia sale szpitali, mimo, że chcą być zdrowi. Potrzebna im jest, po prostu, zmiana sposobu myślenia, przeprogramowanie ich biokomputera.

Zmiana sposobu programowania naszego umysłu wymaga często długiej i trudnej walki z samym sobą. Niejednokrotnie zdarza się, że ludzie potrafią zmienić się tylko na krótki okres. Bez trwałej zmiany programu, powracają na ogół do starych, utrwalonych nawyków i wzorów zachowań. Przykładem tego może być postanowienie odchudzenia się, czyli zmiany nawyku jedzenia, innymi słowy postanowienie “przejścia na dietę”. Tylko niewielu ludzi potrafi na stałe pozostać “na diecie”. Gdy porzucają dietę i powracają do zaprogramowanych poprzednio nawyków jedzenia, na ogół odzyskują wszystkie kilogramy, które w czasie diety stracili. W takim wypadku, do uzyskania trwałych wyników, potrzebne jest przeprogramowanie sposobu żywienia. Takie przeprogramowanie jest możliwe poprzez zahamowanie starego, niechcianego programu i zastąpienie go programem nowym, pozytywnym i pożądanym.

TECHNIKI TYPU “FORMUŁA” W METODZIE SILVY

W metodzie Silvy wymiana starych programów na nowe odbywa się dzięki mentalnemu wytworzeniu obrazów w stanie umysłu lub świadomości zwanym stanem alfa (Stanem “alfa” nazywamy taki stan mózgu, w którym częstotliwość impulsów elektrycznych zmniejsza się do siedmiu – czternastu cykli na sekundę, czyli mniej więcej do polowy częstotliwości wytwarzanych w stanie czuwania).

Mózg, w czasie aktywnej, dziennej działalności, wytwarza częstotliwość od czternastu do dwudziestu cykli na sekundę. Stan normalnego czuwania naukowcy nazywają stanem “beta”. Częstotliwość impulsów mózgu zmniejsza się wieczorem, gdy kładziemy się i zasypiamy.

Częstotliwość rytmów elektrycznych mózgu mierzona jest elektroencefalografem (EEC). Na przykład, EEC podłączony do osoby usypiającej – pokazuje zmniejszenie częstotliwości fal mózgowych, mniej więcej do dziesięciu cykli, w momencie, gdy zamyka ona oczy i popada w coraz głębszy stan odprężenia. Dziesięć cykli odpowiada stanowi odprężonej sennej świadomości, w którym człowiek zapada w sen. Po zaśnięciu, częstotliwość impulsów mózgowych zmniejsza się jeszcze bardziej. Nieco głębszy sen, charakteryzuje się częstotliwością od czterech do siedmiu cykli na sekundę i nazywa się poziomem theta. Najgłębszy sen jest w czasie, gdy nasz mózg zaczyna wytwarzać częstotliwości poniżej czterech cykli na sekundę. Stan ten nazywa się stanem delta.

Spis treści

 • O autorach
 • Przedmowa
 • Od tłumacza
 • Wstęp
 • Jak korzystać z podręcznika

CZĘŚĆ I: 40 SESJI DZIENNYCH

 • Sesja 1: Relaks
 • Sesja 2: Kontrolowanie ciała przez samokontrolę umysłu
 • Sesja 3: Pomóż sobie sam
 • Sesja 4: Trochę profilaktyki
 • Sesja 5: Pomóż swojemu lekarzowi
 • Sesja 6: Pokonanie stresu
 • Sesja 7: Pomoc innym w leczeniu
 • Sesja 8: Człowiek – Uzdrowiciel
 • Sesja 9: Energia uzdrawiania
 • Sesja 10: Pragnienie, oczekiwanie i wiara
 • Sesja 11: Unikanie opozycji
 • Sesja 12: Odpowiedni klimat do wyzdrowienia
 • Sesja 13: Potrzeba wiary
 • Sesja 14: Jak zdobyć spokój umysłu
 • Sesja 15: Zwalczanie myślenia destrukcyjnego
 • Sesja 16: Ból i hipnoza
 • Sesja 17: Jak sobie radzić z zagrożeniami
 • Sesja 18: Procedury pierwszej pomocy
 • Sesja 19: Prawa półkula mózgu a pozytywne podejście do rzeczywistości
 • Sesja 20: Prawa półkula może ocalić Ci życie
 • Sesja 21: Eliminowanie myśli zagrażających życiu
 • Sesja 22: Cudowna podróż
 • Sesja 23: Twoje wyobrażenie o sobie
 • Sesja 24: Uzdrawianie mimo woli
 • Sesja 25: Doskonalenie wizualizacji
 • Sesja 26: Zwalczanie niepożądanych nawyków
 • Sesja 27: Prawa półkula w procesie uzdrawiania – podsumowanie
 • Sesja 28: Pomaganie sobie dzięki pomocy innym
 • Sesja 29: Uzdrawianie na odległość
 • Sesja 30: Pola energetyczne
 • Sesja 31: Procedura uzdrawiania na odległość
 • Sesja 32: Wzmacnianie mechanizmów pomocnych w uzdrawianiu
 • Sesja 33: Komunikacja subiektywna
 • Sesja 34: Zrównoważenie i zdrowie
 • Sesja 35: Zastosowanie głębokiego stanu alfa
 • Sesja 36: Kontrolowanie zagrożeń środowiskowych
 • Sesja 37: Dlaczego leczymy?
 • Sesja 38: Zdolność jasnowidzenia
 • Sesja 39: Odnajdywanie celu w życiu
 • Sesja 40: Spokój umysłu

CZĘŚĆ II: JOSE SILVA – WIZJA LUDZKOŚCI

 • J.Silva – Rozważania o przyszłości

CZĘŚĆ III: ZASTOSOWANIE METODY SILVY W SZCZEGÓLNYCH SYTUACJACH

 • 42. Korygowanie zachowań anormalnych
 • 43. Osłabienie, bezsenność, bóle głowy
 • 44. Ciężka, przewlekła depresja
 • 45. Bóle kręgosłupa
 • 46. Kamienie nerkowe i żółciowe
 • 47. Choroby nieznanego pochodzenia
 • 48. Choroby naczyń krwionośnych
 • 49. Ustalenie przyczyn alergii
 • 50. Wybór partnera życiowego
 • 51. Szczęśliwe rodzicielstwo
 • 52. Inicjowanie edukacji dziecka przed jego narodzinami

Dodatkowe informacje

Stan

Nowy

ISBN

9788385933038

Okładka

miękka

Rok wydania

2014

Forma

poradnik

Tytuł

Samouzdrawianie Metodą Silvy

Autor

Jose Silva Stone Robert B.

Wydawnictwo

Kos

Liczba stron

336

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Samouzdrawianie metodą Silvy – J.Silva, R.B.Stone”