Chodzenie po rozżarzonych węglach jest potężną motywacją do pokonywania własnych barier i ograniczeń. Bardzo często wykorzystywane jest w treningach kreowania lidera i budowy zespołów.

Chodzenie po żarze może być zorganizowane jako samodzielny trening motywacyjny lub dołączone jako część innej imprezy firmowej lub rozrywkowej.

Pod kierunkiem doświadczonego trenera i po zastosowaniu się do jego wskazówek chodzenie po żarze jest całkowicie bezpieczne i tworzy specyficzną atmosferę wiary w siebie i integracji z innymi uczestnikami.

Dodatkowo klimat buduje muzyka etniczna oraz pokazy ziania ogniem i tańców z ognistymi obręczami.

Wieczór ten pozostawi niezapomniane wrażenia, a tych, którzy zdecydują się przejść przez ogień utwierdzi w przekonaniu, że nie ma dla nich rzeczy niemożliwych!
To trzeba samemu przeżyć!

Informacje Organizacyjne

Program może być zamawiany w kilku wariantach:

Organizator zapewnia występującym zakwaterowanie w hotelu i zwraca koszt dojazdu na miejsce imprezy oraz pokrywa koszt materiałów do przygotowania ogniska.

  • Chodzenie po żarze:
    Rytualne rozpalenie ognia, pokaz, wprowadzenie, chodzenie po żarze uczestników – prowadzi 1 osoba (muzyka mechaniczna)

  • Chodzenie po żarze jw. z muzyką na bębnach na żywo.

  • Chodzenie po żarze poprzedzone ok. 20 – 30 min. tańcem z ogniem (podwójny kij, poi (kule na łańcuchach), podwójne poi, lasery (płonące łańcuchy), kilka efektów pirotechnicznych (gejzery), zianie ogniem) w wykonaniu grupy 5 -7 osób.