Bliskie spotkania z uzależnieniem – Gabor Mate

44,50 

Na stanie

Opis

Bliskie spotkania z uzależnieniem W świecie głodnych duchów – Gabor Mate

 • Wymiary: 150×225
 • Liczba stron: 480
 • ISBN:978-83-8143-726-4
 • Wydawnictwo: Czarna Owca

W tej niezwykle aktualnej książce Gabor Maté przygląda się epidemii uzależnień trawiących nasze społeczeństwo. Autor odpowiada na pytanie, dlaczego jesteśmy tak podatni na uzależnienia, oraz wskazuje, co jest potrzebne, aby wyrwać się z ich więzów.

Autor oprowadza nas po „świecie głodnych duchów” prezentując dramatyczne historie swoich pacjentów uzależnionych od narkotyków. Przedstawia syntezę badań nad uzależnieniami, rozwojem mózgu i osobowości. Dzieli się także śmiałymi spostrzeżeniami i nowatorskimi odkryciami.

Dr Maté przeciwstawia się powszechnie panującym poglądom traktującym uzależnienie jako chorobę genetyczną lub indywidualną porażkę moralną. Autor skłania się ku twierdzeniu, że w rzeczywistości jest to przypadek, w którym ludzki rozwój przebiegł nieprawidłowo.

Bliskie spotkania z uzależnieniem to panoramiczne, współczujące i bardzo intymne, a także holistyczne spojrzenie na naturę uzależnień.

Gabor Maté w odważny, mądry i głęboko etyczny sposób łączy osobiste z globalnym, duchowe z medycznym, psychologiczne z politycznym. To uzdrowiciel, którego powinniśmy czcić, a jego książka pojawia się w najbardziej odpowiednim momencie.

Naomi Kleim, autorka No logo i Doktryny szoku

***

Gabor Maté jest lekarzem psychiatrą. Przez wiele lat prowadził prywatną praktykę jako lekarz rodzinny, a następnie był zatrudniony na szpitalnym oddziale opieki paliatywnej. Około roku 2000 podjął pracę w przychodni opiekującej się osobami uzależnionymi od narkotyków we wschodniej dzielnicy Vancouver, gdzie staraniem fundacji dobroczynnej założono hotele dla narkomanów.

Spis treści

Przedmowa do polskiego wydania

Od autora

Głodne duchy: świat uza­leż­nie­nia

Pociąg do pie­kła

 1. Jedyny dom, jaki miał
 2. Śmier­telny uścisk nar­ko­ty­ków
 3. Klu­cze do raju. Uza­leż­nie­nie jako ucieczka od cier­pie­nia
 4. Nie uwie­rzysz w moją histo­rię
 5. Dzia­dek Angeli
 6. Dzien­nik ciąży
 7. Pokój, w któ­rym uro­dził się Beetho­ven
 8. Gdzieś musi być świa­tło

Leka­rzu, lecz się sam

 1. Swój pozna swego
 2. Dzien­nik 12 kro­ków. 5 kwiet­nia 2006 roku
 3. Co to jest uza­leż­nie­nie?
 4. Od Wiet­namu do „Szczu­rzego parku”. Czy nar­ko­tyki uza­leż­niają?
 5. Odmienny stan mózgu
 6. Przy­tu­leni przez igłę
 7. Koka­ina, dopa­mina, bato­niki. Układ nagrody i uza­leż­nie­nie
 8. Uwię­ziony w dzie­ciń­stwie

Jak roz­wija się uza­leż­niony mózg

 1. Ich mózgi nie dostały szansy
 2. Trauma, stres i bio­lo­gia uza­leż­nie­nia
 3. To nie geny

Uza­leż­nie­nie jako pro­ces i uza­leż­nia­jąca się oso­bo­wość

 1. „Prze­paść, w którą za nic nie chcę wpaść”
 2. Zbyt wiele czasu na zewnętrzne sprawy – oso­bo­wość podatna na uza­leż­nie­nie
 3. Kiep­skie zamien­niki miło­ści. Uza­leż­nie­nia beha­wio­ralne i ich pocho­dze­nie

Bar­dziej ludzka rze­czy­wi­stość. Koniec wojny z nar­ko­ty­kami

 1. Wyko­rze­nie­nie i spo­łeczne źró­dła uza­leż­nień
 2. Poznaj swego wroga
 3. Prze­grana wojna
 4. Wol­ność wyboru i wybór wol­no­ści
 5. Jak mogłaby wyglą­dać oświe­cona poli­tyka anty­nar­ko­ty­kowa
 6. Mały, konieczny krok: redukcja szkód

Eko­lo­gia zdro­wie­nia

 1. Potęga współ­czu­ją­cej cie­ka­wo­ści
 2. Kli­mat wewnętrzny
 3. Cztery kroki i jesz­cze jeden
 4. Trzeź­wość i śro­do­wi­sko spo­łeczne
 5. Słowo do rodzin, przy­ja­ciół i opie­ku­nów
 6. Nic nie ginie. Uza­leż­nie­nie i ścieżka duchowa

Epilog. Wspo­mnie­nia i cuda

Dodatki

 • Adop­cja i błędy badań z udzia­łem bliź­niąt
 • Powią­zane: zabu­rze­nia kon­cen­tra­cji (ADD) i uza­leż­nie­nie
 • Pro­fi­lak­tyka uza­leż­nień
 • 12 kro­ków

Przypisy

Podzię­ko­wa­nia

Zgody

Dodatkowe informacje

Stan

Nowy

ISBN

9788381437264

Tytuł

Bliskie spotkania z uzależnieniem

Autor

Gabor Mate

Okładka

miękka

Rok wydania

2021

Wydawnictwo

Wydawnictwo Czarna Owca

Liczba stron

480

Numer wydania

1

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Bliskie spotkania z uzależnieniem – Gabor Mate”